Het Doesborghsche SchaakGenootschap

Het Doesborghsch SchaakGenootschap anno 1873